Grál

„Chci vám pošeptat tajemství.   Pojďte blíž a přečtěte si je zde.   Ženo, zda -li víš, že jsi
 nositelkou pradávného poselství,   odkazu natolik mocného, že 
dokáže učinit ze Země ráj?   Jsi částí skládanky, a pokud se
 celá spojí, vytvoří vysněný svět.   Jsi perla nezměrné
 hodnoty, jež přináší do světa   světlo a lásku i čas hojnosti 
a moudrosti.   Tato informace není v tvé DNA (kde je v dnešní době 
zdá se vše).   Dědictví, které ti patří, ti nebude předáno, až 
někdo, koho znáš, zemře.   Poklad, jimž jsi, je dlouho hledaný
 Grál.   Ano, Ty.   Ty jsi Grál. „ Spiritualita žen je
Read More