Svátek Imbolc – svátek bohyně Brigit

brigitSvátek Imbolc je zasvěcen bohyni Brigit. Přináší světlo svící a teplo ohně do domovů, plodnost a hojnost. V tuto chvíli se bohyně připravuje ke „sňatku “ s bohem slunce Lughem, tak jak přibývá denního světla a slunečních hodin, tak sílí její přítomnost mezi námi s předzvěstí blížícího se jara…

Bohyně

Vítám vás v závěrečné proměně, kterou jste za dvacet jedna dní prošly. Vyzkoušely jste si část dostupných možností, jak dojít k uvědomění si sama sebe, jak podpořit svou intuici a projevy ženství. Staly se z vás Bohyně, královny svého života. Křehké a zranitelné, plné emocí. Již jste objevily svou sílu projevovat je navenek, obnažit se ve své přirozenosti.

V tomto posledním setkání s vámi vám předám něco vnitřně svého. Jsou to obřady, které se staly mou součástí. Kdykoli slyším vnitřní hlas, beru připravený košíček a plním jej, pro mne již tradičním obsahem. Patří sem svíčky, nejlépe čajové, šalvěj či jiné sušené bylinky a květiny, vonné tyčinky a dárky. Je to různorodá směs dobrot, cukr, čokoláda, sušené ovoce, čerstvé ovoce a jejich výběr vždy řídí intuice. Já sama se mnohdy pousměji nad tím, co si přeje býti neseno se mnou. Někdy jsou to i mince a bižuterie. Pravidelně odlévám do malé ozdobené lahvičky nějaký lahodný mok, medovinku, víno.

Vedena voláním přírody jdu kam mne nožky nesou a již cestou mám srdce, oči a ostatní smysly dokořán. Někdy se i kousek vracím. To když jsem nepozorná k náznakům kolem sebe. Navštěvuji takto přírodní chrámy, plné kouzelných míst. Kde se zničehonic objeví duha, zlatá vážka či najdu květinu v těchto místech nečekanou. Kameny zde mají tváře a když se na ně posadím cítím sílu země. Stromy hovoří a jejich energie dokáže probudit ty nejhlubší vzpomínky na spojení s přírodou. Měním se v divošku, v ženu bez zábran.

Cokoli mi v té chvíli přijde na mysl prostě konám. Stávám se součástí všeho kolem. Na oslavu tohoto setkání se svou podstatou zapaluji svíčky, poskládám kruh tvořený obsahem košíčku a dovnitř něho vkládám symbol světla. Zdobím kameny uvitými věnečky a přidávám část sebe. Předávám dary připravená dary přijmout, ať již mají jakoukoli podobu. Přichází ke mně melodie a já je zpívám, texty se berou kdesi uvnitř mé hlavy a samy se skládají do rýmů. Mnohdy jsou v jazyce, kterému jen podvědomě rozumím. Přesvědčení, že je vše jak má být je tak silné, že pro jakoukoli pochybnost nezbývá prostor. Odkládám oděv a vstupuji do proudu říčky, která zde protéká. Slyším její hlas, vábící mne k ponoření se do ní. Je ledová a křišťálově čistá. Voní silou křemene a žuly. Cítím z ní mužnou pevnost. Uvnitř mne narůstá vzrušení, pradávné pudy samic se probouzí a já s nimi splývám. Normální svět přestává existovat, čas jako by se zastavil.

Pak přijde impuls vodu opustit a vrátit se k ohni. Barva a jasné světlo plamínku mi prochází skrz oči až někam za hmotnou část jsoucna. Vracím se k ohňům pradávných civilizací a spolu s nimi přijímám vzkazy o věcech budoucích i minulých. Dílky skládačky do sebe zapadnou a já jsem opět blíže pochopení. Usedám na zem, abych obnovila spojení se svým tělem, její pevnost mne udržuje blízko kořenů a tím zajišťuje návrat celistvé duše zpět do reality. Raději ještě několikrát pevně tlesknu dlaněmi, zhluboka vdechuji čerstvý vzduch vonící všemi elementy. Toto je dech matky země Gaji. S úctou a vděčností přijímám fakt, že jsem si dovolila a bylo mi dovoleno stát se součástí této planety. Život je privilegium. Jsem připravena jej žít naplno. Užívat si radosti a lásky, přijímat harmonii.

Naplnit svůj vesmír úctou ke všemu živému, včetně sebe. Jít cestou svého poslání Ženy, Matky a Bohyně. Přispět tak k uzdravení všech na této zemi, neboť uzdraví-li se duše ženy, uzdraví se i Země. Muži opět najdou odvahu býti těmi, kdo tvoří podstatu světa, přijmou nespoutanou sílu našich emocí jako hybný moment pro vyjádření sebe. Jejich pevná náruč se opět stane našim zázemím, o které budeme s láskou a něhou pečovat. Možná vám v tuto chvíli připadá úkol, jež jste na sebe vzaly s volbou narodit se v ženském těle, těžký. Vězte, že jsme v tom s vámi. Celé generace žen, které již v tuto chvíli ví, jak moc potřebujete naši podporu, zavolejte nás a my vám předáme, co je třeba. Dodáme vám odvahu a sílu pokračovat. Buďte připravené přijmout naše poselství. Využijeme každou možnost jak jej předat. Buďte otevřené a veřejně požádejte o informace. Jste v bezpečí. Ti, kdo vás uslyšet mají, uslyší. Pro ostatní zůstanou vaše slova nepochopitelná a nepochopena.

z Manuálu Moudré ženy http://moudrezeny.ambernode.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *