Ovečky ovečky pojďte domů

Měla jsem příležitost být přítomna po mnoha letech této dětské hře. Na blízké louce pod vedením pedagoga ji hráli děti ze školky. Znáte ji? Ovečky ovečky pojďte domů, nepůjdeme, pro koho? , pro vlka, kde je vlk? ,v  lese , ovečky ovečky nebojte se !  Jedno dítko je pasováno na vlka a loví ostatní v rouše beránčím… Věřte mi, že jsem si dala skutečně na čas, abych pochopila, co vlastně tato hra má děti naučit (pominuli fakt , že jsou venku a běhají) a přiznávám, že mi význam zůstal skryt. Šlo li o další způsob , jak děti učit uměle
Read More