Ostaru – po staru

Ostaru po staru 🐥🥚🐑🐇🌿🎀 Kolo roku se nám pootočilo a máme tu další z hlavních svátků. Ne náhodou připadá na den jarní rovdodennosti 21.3. (od západu slunce do 22.3. do západu slunce).🌄Tento svátek slavili už naši předci a je velice významný i pro novodobé pohany, kteří ho označují i Jarovít nebo Alban Eiler. Jarní rovnodenností začíná jaro. Den a noc jsou stejně dlouhé a příroda se ocitá v dokonalé rovnováze. Až do této chvíle převládala tma nad světlem.🐇🐣🐑Bohyně Ostara, podle které je svátek pojmenován, je bohyni plodnosti a úrody.Atributy tohoto svátku jsou mladé pruty (vrba, kočičky, jehnědy, bříza), vejce a
Read More

Ostaru po staru :)

Blíží se nám den 22.3.(resp.19-21.) a s ním i svátek jarní rovnodennosti, oslava příchodu jara OSTARA . Po zaslouženém odpočinku příroda znovu naplno rozpučí svou zeleň v listoví a omamně rozvoní první květy. V pohanských zvycích je symbolem tohoto období vejce (  ženská plodnost, plodnost matky Země) v barvě bílé a červené, žluté a zelené. Pro plodnost mužů i žen, pro radost a hojnost. Muži obchází ženy s čerstvými proutky a jimi jim vlévají jarní energii do nohou. Pečou se kynuté věnce pro soudržnost rodin i klanů. Medovina teče proudem. Krásné svátky jara nám všem.
Read More